Landsmøte 2023 – Næringsliv og internasjonale avtaler

Skatt og næringsliv Konservativt vil: Fjerne formuesskatten Fjerne grunnrentebeskatningen Redusere arbeidsgiveravgiften Si nei til skatt på fordel av egen bolig EU og internasjonale relasjoner Vedtak: Konservativt vil at Grunnlovens paragraf 1 skal tolkes innskrenkende ved at vi fører en selvstendig utenrikspolitikk og dermed er «ett fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig...

Staten håver inn penger – ny skatt på fisk

Konservativt mener at skattlegging skal gjøres på grunnlag av inntekt, utbytte, gevinst eller forbruk.  Skatteprinsippet som regjeringen legger opp til er i praksis å skattlegge den lufta vi puster. Alle burde forstår at en slik skattlegging er ideologisk fundamentert, ikke praktisk økonomisk. Grunnrenteskatten faller i fisk Som om ikke norsk matproduksjon hadde...

Norge står i et vegkryss

Jeg tror Norge står i et vegkryss som kommer til å definere nasjonen og våre livsforhold i generasjoner. Avkristningen av landet er en realitet, og nye ideologier vil fylle det tomrommet. Ingen av de alternativene vil gi mer frihet, trygghet og demokrati. Ingen av de alternativene vil gi et sterkere...

Feilslått klima og energipolitikk fra regjeringen

Elektrifisering av norske olje og gass installasjoner er feilslått klima og energipolitikk Elektrifisering av sokkelen innebærer å erstatte gassturbiner som forsyner oljeplattformene og gassanlegget på Melkøya med strøm, med kraft fra land. Kraftbehovet som går med, er beregnet til ca. 15 TWh. Dette utgjør ca. 10 prosent av vår samlede...