Landsmøte 2023 – Næringsliv og internasjonale avtaler

Skatt og næringsliv

Konservativt vil:

  • Fjerne formuesskatten
  • Fjerne grunnrentebeskatningen
  • Redusere arbeidsgiveravgiften
  • Si nei til skatt på fordel av egen bolig

EU og internasjonale relasjoner

Vedtak:

Konservativt vil at Grunnlovens paragraf 1 skal tolkes innskrenkende ved at vi fører en selvstendig utenrikspolitikk og dermed er «ett fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike», slik intensjonen med paragrafen var.

Konservativt vil:

  • Norge skal ikke overføre myndighet til EU i saker som nasjonen selv er best tjent til å avgjøre, til det beste for det norske folk. Landets naturresurser skal være på norske hender.
  • Våre folkevalgte styresmakter skal ikke dikteres av FNs Agenda 2030, IPCC, WHO OG WEF vedrørende bestemmelser innenfor helse, økonomi og klima gjennom deres udemokratiske styresett.