Norge står i et vegkryss

Jeg tror Norge står i et vegkryss som kommer til å definere nasjonen og våre livsforhold i generasjoner. Avkristningen av landet er en realitet, og nye ideologier vil fylle det tomrommet. Ingen av de alternativene vil gi mer frihet, trygghet og demokrati.

Ingen av de alternativene vil gi et sterkere næringsliv og mer velferd. Hvis globalismen og klimamarxismen får fortsette står vi ovenfor en avindustrialisering ikke bare av Norge, men av Europa. Den grenseløse migrasjonen til Europa som forutsetning for en multikulturell virkelighet, som i en overgangsfase er kulturrelativistisk, vil gi oss utfordringer vi ikke kommer til å klare å håndtere uten en sterk konservativ renessanse.

Til høsten er det kommune- og fylkesvalg.

Konservativt skal inn i mange nye kommunestyrer og fylkesting. Der vil vi foreslå å ta all lokal finansiering fra Pride, og fordele det til eldreomsorg og tiltak for å få ned aborttallene i kommuner og fylker. Politikk betyr noe, og hvem som blir valgt inn betyr noe. Vi skal bygge landet nedenfra og opp, og vi skal gjøre vår røst gjeldende over hele landet.

I en situasjon med krig i Europa, må Norge prioritere forsvar og beredskap. Det betyr også matvareberedskap. Vi må få kristendomsfaget inn igjen i skolene slik at alle kan lære av Josef. Det virker som om dagens stortingspolitikere skulket kristendomstimene. Det var ikke lurt.

Derfor vil alle kommuner og fylker med folkevalgte fra Konservativt oppleve en nidkjærhet for å bevare matjorden i kommunene.

Befolkningen vil også oppleve at vår kamp mot vindturbinene på lands og til havs fortsetter.

Konsekvensene for naturen er ikke utredet. Det er et farlig eksperiment. Konsekvensene for livet i havet, fugleliv, insektsbalanse og næringene knyttet til havet er ikke godt nok utredet eller dokumentert. Vind er ustabile kraftkilder og løser ikke noen av våre energiforsyningsproblemer.

Det man bør gjøre er å sette makspris på strøm og ta vannkraften ut av energimiksen vi selger til Europa. Videre vil jeg be programkomiteen se nærmere på thorium og moderne kjernekraft som mulige energibærere i fremtiden. Men for øyeblikket har Norge nok kraft, dersom vi ikke konstant selger ut varelageret. Norge kan ikke som SP ønsket det, være Europas batteri.

Derimot skal vi produsere olje og gass, og levere så mye gass vi kan til Europa. Det innebærer å fremsnakke og tilrettelegge for nye investeringer, som Goliat-feltet nordvest for Hammerfest.

Dette kan gjøre Snøhvit-feltet lønnsomt, og åpne for nye investeringer i infrastruktur i Troms og Finnmark. Norge har verdens reneste og tryggeste produksjon, og det skal vi fortsette med

Konservativt vil ha 50 milliarder i en ekstrabevilgning til Forsvaret.

Luftvern til beskyttelse av våre store byer, kritisk infrastruktur som oljeinstallasjoner, og befolkningskonsentrasjoner må på plass.

Ammunisjonslagrene må bygges opp. Alt materiell til alle avdelinger må realiseres, helikoptre til Hæren kan kjøpes som hyllevare og fås på plass slik de gjorde i Sverige. Tilfluktsrom må klargjøres og oppgraderes, og sivilforsvaret må styrkes. Underfinansieringen som statsministrene Stoltenberg og Solberg har vært eksponenter for må reverseres.

Bedrifter går konkurs, og vanlige folk sliter med å få endene til å møtes.

Problemene er politikerskapte. Da må man ikke gjenvelge de samme politikerne som skapte problemene. Rike mennesker som flytter ut av landet grunnet en grenseløs skattelegging, ignoreres av høyresiden og skjelles ut av venstresiden.

Små og mellomstore bedrifter sliter med forhøyet arbeidsgiveravgift, formueskatt og skjemavelde. 

Konservativt vil ha en så liten stat som mulig, men så stor som nødvendig. Staten skal være næringsvennlig. Folk skal få leve av det de skaper. Vi må fremme innovasjon, entreprenørskap og det private initiativ. Å skape arbeidsplasser må belønnes, ikke straffes. Et fritt samfunn fordrer en myndig befolkning som ikke er avhengig av staten, eller som blir detaljregulert av staten. Den klassiske liberalismen som la grunnlaget for kapitalismen som har løftet milliarder av mennesker ut av fattigdom, er bygget på verdikonservativ grunnvoll.