Høringssvar vedrørende endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven

Høringssvar vedrørende endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven Regjeringen presenterer lovforslaget i sitt høringsnotat som følger: «endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven som skal sikre forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023.» Videre sier departementet i høringsbrevet: «Smittevernloven inneholder bestemmelser som bl.a. gir hjemmel til å gi forskrifter om innreisekarantene, vedta møteforbud,...

Israels juridiske reform

Israels juridiske reform For dem som følger med på Israel har mange fått med seg at det er betydelige demonstrasjoner mot Netanyahu-regjeringens reformforslag vedrørende Høyesterett. Skal man forstå hva som skjer er det viktig å få et overblikk over realitetene ikke bare i Israel, men i vestlige samfunn generelt. Den...

Norge står i et vegkryss

Jeg tror Norge står i et vegkryss som kommer til å definere nasjonen og våre livsforhold i generasjoner. Avkristningen av landet er en realitet, og nye ideologier vil fylle det tomrommet. Ingen av de alternativene vil gi mer frihet, trygghet og demokrati. Ingen av de alternativene vil gi et sterkere...

Globalistene svikter Norge på alle områder!

Globalistene svikter Norge på alle områder! De har hatt nesen i FN og Davos-skyen og latt klimapsykosen overskygge nasjonens behov og realiteter.De grønne marxistene som vil tvinge «det grønne skiftet» ned i halsen på folk i strid med alle økonomiske forutsetninger og virkelighet skaper nød og fortvilelse i alle sektorer!Å rette...

Antisemittismen preger FN

Antisemittismen i FN Antisemittismen er farlig. Dersom den tillates, er det en Pandoras eske av ondskap som åpnes og infiserer hele samfunnet. Utslagene vil ikke kunne kontrolleres, og Europa fremfor alle skulle man tro hadde erfart det verste av dette slaget, og således skulle være immun mot gjenoppblomstring. Det er...