Landsmøte 2023 – psykisk helse

 Psykisk helse Vedtak: Hvordan skal Norge styrke rettighetene til personer med psykiske helseproblemer, og hvilke konkrete tiltak vil vi iverksette for å bedre tilbudet og oppfølgingen av disse personene? Norge har en økende utfordring med psykiske helseproblemer blant befolkningen og da spesielt blant ungdom. Dette krever økt innsats og oppmerksomhet...

Landsmøte 2023 – Næringsliv og internasjonale avtaler

Skatt og næringsliv Konservativt vil: Fjerne formuesskatten Fjerne grunnrentebeskatningen Redusere arbeidsgiveravgiften Si nei til skatt på fordel av egen bolig EU og internasjonale relasjoner Vedtak: Konservativt vil at Grunnlovens paragraf 1 skal tolkes innskrenkende ved at vi fører en selvstendig utenrikspolitikk og dermed er «ett fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig...

Landsmøte 2023 – radikal kjønnsideologi

Radikal kjønnsideologi/ PrideEnstemmig vedtatt angående radikal kjønnsideologi:FRI, PRIDE OG RADIKAL KJØNNSIDEOLOGI – OPPSIGELSEKonservativt mener at ingen skal kunne miste jobben på grunn av uenighet i standpunktene til FRI, Pride eller radikal kjønnsteori. .OPPLÆRING OG OVERBEVISNINGKonservativt krever at undervisning i norsk skole knyttet til kjønn, seksuell orientering og samliv skal være i...

Landsmøte 2023 – Energipolitikk og kjernekraft

Energipolitikk og kjernekraft Vedtak energipolitikk: Konservativt vil: Fastsette fastpris på strøm Utrede kjernekraft Sikre at Norge igjen tar kontroll over strømforsyning produsert i Norge Stanse alle vindkraftprosjekter Stanse elektrifisering av sokkelen Stoppe Langskipet Effektivisere og oppgradere vannkraftverk i Norge for å øke produksjonen av energi

Landsmøte 2023 – Forsvar

Forsvar og sikkerhet Enstemmig vedtatt landsmøte 2023: Konservativt ønsker å styrke norsk nasjonal forsvarsevne, videreføre gode prinsipper som har tjent oss vel og sikre en selvstendig norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i en fortsatt nær og ubrytelig relasjon med våre allierte. Norge skal selvstendig vurdere, men i relasjon til våre allierte,...

Konservativt vil ta kampen mot radikal kjønnsideologi, globalisme, og kulturrelativistisk multikulturalisme med grenseløs innvandring

Intervju publisert på INyheter av: Stig Even Lillestøl, JournalistDette partiet tenker litt annerledes fra stortingspartiene, og vil vri den norske samfunnsdebatten i en litt annen retning.Konservativt, tidligere kjent som Partiet De Kristne, har avholdt landsmøte i helgen.Partiet ble grunnlagt i 2011 på Moster i Bømlo kommune, og har størst oppslutning i sør og vest...

Resolusjoner vedtatt på landsmøte 2023

1. FRI, PRIDE OG RADIKAL KJØNNSIDEOLOGI Konservativt krever at det ikke skal være en saklig grunn til oppsigelse av arbeidsforhold dersom den ansatte offentlig gjør kjent uenighet i standpunktene til FRI, Pride eller radikal kjønnsteori.  2. OPPLÆRING OG OVERBEVISNING Konservativt landsmøte krever at undervisning i norsk skole knyttet til kjønn,...

Konservativt inne med 1-2 mandater i flere byer

Fersk TV 2-prognose: – Helt enorme tallEn høyrebølge med stor H, ifølge valgforsker. Borgerlig side har flertall i 13 av de 20 største kommunene i landet i TV 2s nye valgprognose.Du finner hele prognosen HER.Det er en rekke byer som ikke er nevnt i denne artikkelen der Konservativt er inne...

Optimisme i Konservativt etter medlemsvekst: – Vi trenger å styrke familien og styrke nasjonen

– Hva er partiets kjernesaker i lokalvalget? – Vi trenger å styrke familien, styrke nasjonen, styrke verdiskapningen og videreføre Norges kristne arv og sivilisasjonsgrunnlag, slår Selle fast. Han ramser videre opp kamp mot eiendomsskatt, vindturbiner, radikal kjønnsideologi og rosa «kompetanse» i skoler og barnehager, som sentrale temaer. – Vi vil styrke...