Staten håver inn penger – ny skatt på fisk

Konservativt mener at skattlegging skal gjøres på grunnlag av inntekt, utbytte, gevinst eller forbruk.  Skatteprinsippet som regjeringen legger opp til er i praksis å skattlegge den lufta vi puster. Alle burde forstår at en slik skattlegging er ideologisk fundamentert, ikke praktisk økonomisk.

Grunnrenteskatten faller i fisk

Som om ikke norsk matproduksjon hadde dårlig rammebetingelser fra før, så setter nå regjeringen
opp skatten på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Innføringen av grunnrenteskatt på
havbruksnæringen setter industrien tilbake.

Senterpartiet vil tydeligvis at norsk havbruksnæring skal bli like dårlig behandla som norsk landbruk.

Mowi som er en av de store aktørene melder nå om at deres skattlegging blir på 62%. Dette omfatter nå Grunnrenteskatt, Produktavgift, Merverdiavgift og Formuesskatt. Dette er en ekstremt høy skattlegging, som påvirker blant annet selskapets evne til å drive med utviklingsarbeid. De utenlandske konkurrentene har ikke slik skattlegging, og dette forringer norsk konkurranseevne overfor utlandet. Vi vil med andre ord få en svekket eksport fra landet vårt, noe som er svært uheldig for nasjonaløkonomien.

Istedenfor å bruke verdiene til å skape arbeidsplasser, vekst, trivsel og bolyst, skal nå pengene inn til staten. Regjeringen har med andre ord ikke tillitt til at norsk næringsliv er en del av velferdsstaten,
gjennom de arbeidsplasser som blir skapt. Det viktigste bidraget som bedrifter har til storsamfunnet, er at de skaper finansiell verdi gjennom arbeidsplasser. Dette er fundamentet for all bosetting. I tillegg stiller mange av de lokale selskapene opp med sponsormidler til lokale idrettslag og foreninger, og bidrar godt inn i fellesskapet.

Konservativt sin erfaring er at de fleste bedriftseiere har et stort samfunnsengasjement i tillegg til å drive selskap. Dette setter nå regjeringen til side. Grunnrenteskatten er like ille som formuesskatten, bare at med denne kan ikke eierne flytte til utlandet for å slippe unna. Skatten skal betales på driftsgrunnlaget, ikke om man har overskudd eller ikke.

Konservativt noterer seg havbruksnæringens tørre kommentar; «at det ikke er lovpålagt å drive med oppdrett i Norge».

Innføringen av grunnrenteskatten kommer nå opp på prisveksten av energi. Det virker ikke som regjeringen har innsikt eller kunnskap om hvordan næringsutvikling fungerer. Dette skattegrepet vitner om en holdning fra regjeringen, hvor næringsaktører er redusert til skatteobjekter.

Konservativt mener at skattlegging skal gjøres på grunnlag av inntekt, utbytte, gevinst eller forbruk.

Skatteprinsippet som regjeringen legger opp til er i praksis å skattlegge den lufta vi puster. Alle burde forstår at en slik skattlegging er ideologisk fundamentert, ikke praktisk økonomisk.

One Comment

  1. […] Konservativt mener at skattlegging skal gjøres på grunnlag av inntekt, utbytte, gevinst eller forbruk.  Skatteprinsippet som regjeringen legger opp til er i praksis å skattlegge den lufta vi puster. Alle burde forstår at en slik skattlegging er ideologisk fundamentert, ikke praktisk økonomisk. […]

Comments are closed.