blog

Kampen mot avgifts Norge – Davids kamp mot Goliat.

Kampen mot avgifts Norge – Davids kamp mot Goliat. I Norge har vi utrulig mange avgifter.  Skal nevne noen av avgiftene som er vedtatt av stortinget: Alkoholavgifter                                                                    Omregistreringsavgift Avgift alkoholfrie drikkevarer                                  Trafikkforsikringsavgift Bilavgifter                                                                                 Drivstoffavgifter Engangsavgifter                              ...

SØRGER FOR NYE ARBEIDSPLASSER OG ØKT SKATTEINNTEKT

Konservativt sørger for nye arbeisplasser og økte skatteinntekter til Lindesnes Kommune MED KLØKT, MOT OG HANDLEKRAFT HAR ODDBJØRN HÅLAND, INNVALGT FOR KONSERVATIVT I LINDESNES I AGDER, SØRGET FOR MANGE NYE ARBEIDSPLASSER OG ØKT SKATTEINNTEKT FOR KOMMUNEN. «DET STÅR DET RESPEKT AV», SKRIVER ELI ANNE SJØLINGSTAD I SIN REDEGJØRELSE OM SAKEN....

Bli medlem av Konservativt i dag!

KJÆRE LESER! Norge har tatt en dramatisk kuvending i utenrikspolitikken. Selv venstresiden erkjenner at regjeringen har foretatt et dramatisk linjeskift i vårt forhold til Israel. Oslo-avtalen var i seg selv en illusjon. Ideen om land for fred, og at PLO eller Hamas faktisk ønsker en to-statsløsning med to demokratiske stater...

Ukraina, Gaza og Taiwan.

Ukraina, Gaza og Taiwan. I mitt forrige bidrag i Dagen skrev jeg om den røde tråden fra Gaza til volden i Sandefjord 8.mars. Der er også andre forhold i det som skjer som har en rød tråd. Det er en sammenheng mellom krigen i Ukraina og krigen i Midtøsten. Denne...

En skammens dag, mener Selle

Vi er dypt skuffet og skamfull på Norges vegne Utdrag hentet fra INyheter Partileder Erik Selle Konservativt er kjent som en trofast støttespiller av Israel. Han er dypt skuffet og skamfull på Norges vegne. – En skammens dag for to politikere som bringer oss tilbake til fem mørke år i...

KRF – populistisk saltomortale  

KRF – populistisk saltomortale Torsdag 9.mai kommer partileder i KRF, Olaug Bollestad, med et oppsiktsvekkende utspill. Hun sier til Dagen: «Altfor lenge har aktivistiske faner fått styre retningen for kjønnsbehandling i Norge. Nå må vi rette opp, spesielt i skolene». Utspillet hennes utrykker en bekymring for konsekvensene av den uvitenskapelige...

Det er krise i landbruket i Norge

Det er krise i landbruket i Norge Det er krise i landbruket. Siste 25 år har halvparten av bøndene gitt opp. I den tiden har både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, SV, Venstre og KrF styrt landet. Ingen av dem har hatt løsningen for landbruket. Nå er krisen så stor at...

Norge må ut av EØS

Norge må ut av EØS  EØS-utredningen legges nå frem, og etter det vil nok debatten handle om et eventuelt norsk EU-medlemskap. Det er en avledning. Med EØS-avtalen er Norge dypt integrert i EU uten å være medlem. Det norske folkets to ganger nei til EU undergraves av økt overnasjonal styring...

En reell utskiftning på Stortinget er fullt mulig

Ingen er garantert plass på Stortinget. Man blir enten valgt eller ikke valgt, og det er helt opp til innbyggerne. I nasjonale nyheter kan vi iblant lese om stortingspolitikere som «trekker seg» eller «gir seg». Nå nylig gjeldt det en stortingsrepresentant fra Rogaland som sier at han «gir seg på Stortinget...

Undervisning om kjønn

På kommunestyremøte 21.03.2024 i HÅ kommune stilte vår representant Arne Husveg spørsmål om radikal undervisning i skolene og at dette måtte ut av skolene i kommunen.Interpellasjon til kommunestyremøtet 21. mars 2024Konservativt kan ikke stilltiende akseptere at våre barn fra barnehagen og gjennom sine år i skolen skal lære at deres...