Kampen mot avgifts Norge – Davids kamp mot Goliat.

Kampen mot avgifts Norge – Davids kamp mot Goliat.

I Norge har vi utrulig mange avgifter.  Skal nevne noen av avgiftene som er vedtatt av stortinget:

 • Alkoholavgifter                                                                   
 • Omregistreringsavgift
 • Avgift alkoholfrie drikkevarer                                 
 • Trafikkforsikringsavgift
 • Bilavgifter                                                                                
 • Drivstoffavgifter
 • Engangsavgifter                                                              
 • Bompenger
 • Co2 avgifter                                                                        
 • Dokumentavgift
 • Avgift
 • drikkevansembalasje                                 
 • Forbruksavgift elektrisk kraft
 • Flypassasjeravgift                                                         
 • Merverdiavgift
 • Avgift mineralske produkt                                     
 • Grunnavgift fyringsolje
 • Co2 avgift mineralolje                                          
 • Co2 avgift bensin
 • Svovelavgift                                                                      
 • Sukkeravgift
 • Tobakksavgifter

Avgifter som vedtatt av de forskjellige Kommunestyrer rundt om i Norge:

Kan variere fra kommune til kommune, men alle kommuner har:

 • Vannavgift                                                                              
 • Renovasjonsavgift
 • Slamtømming                                                                     
 • Avgift på avløp
 • Barnehage                                                                             
 • SFO
 • Eiendomsskatt                                                                   
 • Avgift brann og tilsyn

Sosialt urettferdig. Avgiftene er lik for alle (om du tjener mye eller lite). Avgiftene gjør det ikke lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser i Norge.  I tillegg koster det mye å administrere alle disse avgiftene. 

Dette er viktige årsaker til at Konservativt vil fjerne så mange avgifter som mulig.  Det er ikke bærekraftig verken økonomisk eller menneskelig å holde på slik vi gjør i dag. 

Davids kamp mot Goliat. Alle parti på Stortinget er hvert år med å øke avgiftene, også de kommunale. 

Derfor er dette Davids kamp mot Goliat. Konservativt er innstilt på å ta den kampen.   For å redusere forskjellene mellom folk. For å gjøre det lønnsomt å skape nye arbeidsplasser i Norge må vi vinne denne kampen.

Magne Djuvik

Fylkesleder og Stortingskandidat, Konservativt Buskerud