Staten håver inn penger – ny skatt på fisk

Konservativt mener at skattlegging skal gjøres på grunnlag av inntekt, utbytte, gevinst eller forbruk.  Skatteprinsippet som regjeringen legger opp til er i praksis å skattlegge den lufta vi puster. Alle burde forstår at en slik skattlegging er ideologisk fundamentert, ikke praktisk økonomisk. Grunnrenteskatten faller i fisk Som om ikke norsk matproduksjon hadde...