Landsmøte 2023 – Forsvar

Forsvar og sikkerhet

Enstemmig vedtatt landsmøte 2023:

Konservativt ønsker å styrke norsk nasjonal forsvarsevne, videreføre gode prinsipper som har tjent oss vel og sikre en selvstendig norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i en fortsatt nær og ubrytelig relasjon med våre allierte.

Norge skal selvstendig vurdere, men i relasjon til våre allierte, hvilke sanksjoner mot Russland som er formålstjenlig. Sanksjoner som kun rammer norsk næringsliv uten funksjon for vedtatte målsetninger, skal ikke implementeres.

Uforsonlighet vil ikke føre til fred. Kornavtalen i juli 2022 som FNs generalsekretær sa var den viktigste avtalen han har forhandlet i sin karriere, åpnet for korneksport og hindret sult globalt. Russland og Ukraina er de viktigste produsenter av korn i verden. Denne avtalen må Norge være pådriver for å forlenge, og gjøre vårt ytterste for at begge parter opprettholder avtalen.

Mens Europa har stengt sine havner for russiske sivile fartøy, avdekkes det at norske myndigheter lar russiske fiskefartøy med etterretningskapasitet seile ut og inn av norske havner og i norske farvann. Dette er totalt uakseptabelt og naivt. Disse fartøyene må få seilingsforbud i norske territorialfarvann.

Konservativt har et landsmøtevedtak på å støtte regjeringens våpenstøtte til Ukraina. Samtidig må vi lære av Cuba-krisen, og oppfordre særskilt USA til å åpne samtaler med Russland både for å tale og å lytte for å evne å finne en veg ut av krigen. 

Kurdernes kamp mot IS var en betydelig faktor i bekjempelsen av IS. Nå presses kurderne fra alle kanter. Når kurderne svekkes, styrkes IS. Dette er ikke i fredens og frihetens interesse, og utgjør en global trussel for stabilitet. Konservativt ønsker en internasjonal konferanse for å sette kurdernes situasjon på dagsorden.

Forsvaret i Norge må styrkes. Sverige har skjønt alvoret allerede, og har uavhengig av spørsmålet om NATO-medlemskap evnet å bygge opp en betydelig forbedret forsvarsevne på kort tid. Helikoptre til hæren og luftvern kom raskt på plass, og oppbygning av antall bataljoner og brigader er i full gang. Norge må nå følge etter. Finland har vært viselige nok til å beholde sitt mobiliseringsforsvar. Norge er nå en sinke i Norden.

Konservativt vil:

 • Gjenopprette Forsvarets Overkommando og legge Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg inn under Forsvarssjefen
 • Øke forsvarsbudsjettet i revidert nasjonalbudsjett med minimum 60 milliarder
 • Fylle opp ammunisjonslagrene
 • Kjøpe helikoptre til hæren
 • Etablere luftvern rundt Oslo, de store byene og kritisk infrastruktur
 • Klargjøre tilfluktsrom med melding til alle borgere om lokasjon
 • Reetablere forsvarsevne i indre skjærgård herunder Sjøheimevernet, kampplattformer i Sjøforsvaret og et troverdig kystforsvar
 • Øke Heimevernet til 80 000 og gjenopprette Heimevernets spesialstyrker
 • Etablere en brigade i Sør-Norge
 • Gjenreise mobiliseringsforsvaret
 • Gjeninnføre reell verneplikt for menn, med tjenesterett for kvinner
 • Styrke sivilforsvaret
 • Sikre i dialog med forsvarssjefen at langtidsplanen for Forsvaret som er ventet i 2024 er basert på reelle behov for styrket nasjonal forsvarsevne, og at hans fagmilitære råd er tydelig på det Norge trenger og ikke det politikernes illusjoner vil høre.
 • Videreføre basepolitikken