Landsmøte 2023 – radikal kjønnsideologi

Radikal kjønnsideologi/ Pride

Enstemmig vedtatt angående radikal kjønnsideologi:

FRI, PRIDE OG RADIKAL KJØNNSIDEOLOGI – OPPSIGELSE

Konservativt mener at ingen skal kunne miste jobben på grunn av uenighet i standpunktene til FRI, Pride eller radikal kjønnsteori. .

OPPLÆRING OG OVERBEVISNING

Konservativt krever at undervisning i norsk skole knyttet til kjønn, seksuell orientering og samliv skal være i overenstemmelse med opplæringslovens krav om at opplæringen skal vise respekt for den enkeltes overbevisning og fremme vitenskapelig tenkemåte.

Konservativt vil hevde foreldreretten i møte med radikal kjønnsideologi.

Konservativt vil:

  • Ta Rosa kompetanse ut av barnehager, grunnskolen og den videregående skole
  • Sette 18 års grense for kjønnskorrigerende inngrep
  • Fremheve foreldreretten i møte med radikal kjønnsideologi og skolehelsetjenesten