Dagbladet beskyldte Senterpartiet for å spre konspirasjonsteorier i debatten om ACER

Status Norge 

Det er et alvor over landet nå. Norge står i et vegkryss. Woke-ideologien har funnet på noe nytt. Istedenfor å brenne bøker, så skal de omskrives til den nye rettroendeheten. Det er verre enn å brenne bøker, da skal selve fortiden omgjøres til et ideologisk utopia i strid med sannheten. Det er ikke tid for å sove nå. Det pågår en ideologisk eksistensiell krig om fremtiden som vil bli definert i vår levetid på vår vakt.

Når sensur blir politisk har demokratiet problemer.

I USA er det nå en åpen debatt at Covid-viruset kom fra et militært laboratorium i Wuhan, Kina. Spørsmålet er om det var overlagt eller et uhell. Det neste spørsmålet er hva er egentlig statusen på vaksinene? Hva gjør disse vaksinene med fertilitet og dødelighet? Det vi vet er at det ble sagt at de skulle beskytte mot å smitte og å bli smittet. Det viste seg raskt å ikke stemme. Likevel opprettholdt man et regime som mistenkeliggjorde alle som ikke tok vaksinen. De av oss som påpekte at det mest sannsynlig var et virus som kom fra laboratoriet i Wuhan ble latterliggjort som konspirasjonsteoretikere. Nå er det allment, uten at noen selvkritikk kommer fra noe hold. Konservativt har under hele perioden fremholdt at alle forhold rundt covid og vaksinen må være åpent. Vi har sagt kategorisk nei til covid-pass og at når all informasjon er blottlagt må folk få velge selv uten tilskyndelse eller påtrykk fra myndighetene. Dessverre styrte ikke Konservativt i denne perioden.

Nå må regjeringens hemmeligholdelse av beslutningsgrunnlaget for covid-håndteringen avsluttes, og all informasjon må gjøres offentlig. Overdødeligheten etter den massive vaksineringen må tilsi at vaksinerte som dør unormalt skal obduseres. «Konspirasjonsteorier» rundt covid viste seg å være sunn og nødvendig debatt. Sannhet frykter ikke fri debatt. Fri debatt er en forutsetning for at demokrati og folkestyre bevares.

Mange av «konspirasjonsteoriene» ser nå ut til å vise seg å være sanne. Jeg er så takknemlig til Vårt Land og Dagen for at de har dokumentert gjennom sine tidligere oppslag om Partiet De Kristne (Konservativt) at vi har vært våkne. Det de kristne aktivist-avisene mente for å skade partiets omdømme, vil være historiske bevis på at Konservativt forstår tiden vi lever i.

Dagbladet beskyldte Senterpartiet for å spre konspirasjonsteorier i debatten om ACER. SP har sagt det samme som Konservativt har gjort hele vegen, nemlig at ACER er suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven. Arbeiderpartiet lovet derimot at ACER kun er et teknisk samarbeid. Nå har EU-domstolen slått fast at byråkratene i ACER har større makt enn nasjonenes parlamenter og regjeringer dersom det er tvistemål eller uenigheter. ACER-avtalen er faktisk et brudd på Grunnloven.

Dagbladet er en del av faktisk.no som har gjort seg selv til sannhetsministerium i den offentlige debatten. Forstå du hvilket alvor vi befinner oss i?

Globalisme, framfor bevaring av nasjonalstaten.

Olje- og energiminister Terje Aasland hevder at norsk vannkraft er viktig for stabiliteten i Europa. Faktum er at norsk vannkraft utgjør mindre enn 1% av energibehovet i Europa. Det er ikke EUs stabilitet som er truet av norsk vannkrafteksport, det er norsk stabilitet som er truet av at vi eksporterer ukritisk norsk vannkraft. At en statsråd fra Arbeiderpartiet kommer med slike substansielt ukorrekte uttalelser, er særdeles bekymringsfylt. Enten aner han ikke hva han snakker som, eller så bedrar Arbeiderpartiet bevisst det norske folk – som Høyre gjør. Hverken Ap eller Høyre kan i dag få tilliten til å lede landet. De har samme politikk på de områdene som er viktig for nasjonen.