Konservativt Vestland sin fylkestingsliste 2023 er klar

Konservativt Vestland sin fylkestingsliste 2023 er klar

 

Konservativt Vestland har hatt nominasjonsmøte i forkant av fylkestingsvalget 11.september. 

Møtet samlet seg om en variert liste med 33 gode kandidater.

 

1.kandidat er Marita Moltu 
Hun har solid politisk erfaring med tre perioder i Bergen bystyre og som varaordfører i perioden 2015-2019. Hun er særlig kjent som initiativtaker til vedtaket om gjennomgang av barnevernet i Bergen, senere kjent som «Fjeld-rapporten». Hun er også tilhenger av fritt behandlingsvalg og mener at institusjoner med gode resultater skal prioriteres.

 

2.kandidat er Bjørg Sølvi Svidal
Hun har jobbet en hel yrkeskarriere som sykepleier ved Sentralsykehuset i Førde. Hun har også vært aktiv i politikken siden 2009. Fra 2011- 2015 satt hun i kommunestyret. Hun har også vært 2 nestleder i Partiet De Kristne fra 2016- 2022. Nå er hun nyvalgt fylkesleder i Konservativt Vestland. Hennes hjertesaker er flere hender i eldreomsorgen, kommunal kontantstøtte for barn fra 1- 2 år og nei til vindturbiner i naturen og elektrifisering av sokkelen. 

 

3.kandidat er Ole Henry Halleraker
Han har arbeidet som rektor i Bergensskolen i mange år. Han er nå rektor på Stord Kristne Skule som han har vært med å bygge opp. Han har også vært pastor i en årrekke. Han er opptatt av oppvekst, skole, familie, kjønnsproblematikk og at kristen etikk er det beste grunnlaget for et samfunn.

 

Konservativt sine overordnede mål er å styrke familien og verne om neste generasjon. 
Vi vil styrke verdiskaping og bygge videre på vårt felles kristne fundament og verdier.

 

 Noen prioriterte saker for Konservativt Vestland vil være å

·       styrke eldreomsorgen

·       styrke psykisk helsevern med nye sengeplasser

·       kommunal kontantstøtte for 1- 2 åringer

·       fjerne formuesskatten på arbeidende kapital

·       sikre nasjonal kontroll på produksjon av energi

·       fjerne vindturbiner 

·       verne om matjorden

·       reversere planene om elektrifisering av sokkelen

·       fremskynde ringvei øst /E39 Bergen (Arnatunnelen)

·       avlyse Hordfast, og legge E39 til indre trasé.

.

Fylkeskommunen går inn i en periode med lavere overføringer fra staten, og det er behov for nye løsninger innen offentlig drift og tjenester. Konservativt vil jobbe opp mot staten for å endre de politiske disponeringene. Nasjonal velstand og verdiskapning er viktigere enn pengeoverføringer til internasjonale organisasjoner og prosjekter.

 

Konservativt Vestland har følgende liste til fylkestingsvalget 11.september 2023:

 

1

Marita Moltu

1968

Bergen

 

2

Bjørg Sølvi Svidal

1957

Sunnfjord

 

3

Ole Henry Halleraker

1954

Øygarden

 

4

Heidi Nimoson

1956

Bømlo

 

5

Jan Gudmund Skrivervik

1964

Stryn

 

6

Randi Hovgaard

1948

Askøy

 

7

Stein Undheim

1954

Bjørnafjorden

 

8

Anne Lise Drage

1957

Stad

 

9

Bjørn Humblén

1957

Alver

 

10

Ole Marius Tysse

1997

Osterøy

 

11

Morgan Rune Aarseth

1978

Jølster

 

12

Lisbeth Haugse Røssland

1970

Kvinnherad

 

13

Otto Steine

 

1955

Bergen

 

14

Karin Tonheim Tea

1971

Kinn

 

15

Hilde Bjørkhaug

1969

Bergen

 

16

Vera Valencia Osen

1999

Bergen

 

17

Sølvi Viola Skinlo

1970

Gloppen

 

18

Steinar Simonsen

1965

Bømlo

 

19

Ronny Kvalheim

1964

Alver

 

20

Per Arne Tøsse

1962

Stryn

 

21

Roger Dyrøy

 

1981

Øygarden

 

22

Geir Ove Hopsdal

1977

Alver

 

23

Mindor Lars Tonheim

1946

Kinn

 

24

Mads Frederik Valencia Osen

1989

Bergen

 

25

Stig Bruun

1968

Bergen

 

26

Ansgar Fonn

1960

Gloppen

 

27

Elisabeth Leirgul

 

1969

Bergen

 

28

Rune Samnøy

1962

Bjørnafjorden

 

29

Egil Amsrud

 

1950

Kinn

 

30

Rune Juvik

1950

Alver

 

31

Kirsten Berg

 

1968

Bergen

 

32

Rune Ziener

 

1972

Askvoll

 

33

Tomas Martin Moltu

 

1969

Bergen