Norsk kraft på norske hender

Norsk kraft på norske hender Hvorfor er det slik at innbyggerne ikke lengre har en forutsigbar lav pris på elektrisitet? Mens kraftkommuner får store inntekter av høye priser, så er det innbyggere, industri og næringsliv som taper på dagens feilslåtte kraftpolitikk. Vi får til stadighet høre av regjeringen og enkelte...

Norge står i et vegkryss

Jeg tror Norge står i et vegkryss som kommer til å definere nasjonen og våre livsforhold i generasjoner. Avkristningen av landet er en realitet, og nye ideologier vil fylle det tomrommet. Ingen av de alternativene vil gi mer frihet, trygghet og demokrati. Ingen av de alternativene vil gi et sterkere...