Feilslått klima og energipolitikk fra regjeringen

Elektrifisering av norske olje og gass installasjoner er feilslått klima og energipolitikk Elektrifisering av sokkelen innebærer å erstatte gassturbiner som forsyner oljeplattformene og gassanlegget på Melkøya med strøm, med kraft fra land. Kraftbehovet som går med, er beregnet til ca. 15 TWh. Dette utgjør ca. 10 prosent av vår samlede...