Resolusjon Konservativt landsstyremøte 4.nov 2023

Resolusjon Konservativt landsstyremøte 4.nov 2023

Konservativt vedtok på landsstyremøte 4.nov følgende resolusjon vedrørende norsk energipolitikk, pris og forsyningssikkerhet, et vedtak om kjernekraft som en del av norsk energimix og energibalanse:

Konservativt ønsker:

  • At det legges til rette for å kunne bygge små modulære kjernekraftverk (SMRer) i Norge basert på eksisterende kjernekraftteknologi og at den norske stat kan gå inn på eiersiden for å få nasjonal kontroll på krafta
  • At det er bedre å bygge ut kortreist, stabil kraft lokalt der krafta trengs enn å være avhengig av store nettutbygginger for å bygge opp norske industrisamfunn
  • At det er bedre å bygge opp nasjonal forsyningssikkerhet enn å være avhengig av utenlandskabler
  • At det må opprettes nye forskningsreaktorer i Norge basert på neste generasjons kjernekraftteknologi
  • At det åpnes opp for regulatorisk kjernekraftsamarbeid med Sverige og felles lisensieringsordning for SMRer
  • At olje- og energidepartementets (OEDs) bannlysning av aktiviteter på kjernekraft innen energiforskningen opphører

Israel-Hamas resolusjon landsstyret Konservativt

Landsstyret legger pressemeldingen til grunn for partiets linje. Hamas bærer ansvaret for sivile lidelser i Gaza da de bruker sivilbefolkningen som levende skjold mot Israels nødvendige og folkerettslige forpliktelse til å trygge egen sivilbefolkning og nasjon. FN må kreve avvæpning av Hamas, slik FN resolusjon om avvæpning av Hizbollah lå til grunn for våpenhvilen i 2006. 

Konservativt krever at FN følger opp sin egen resolusjon og implementerer avvæpning av Hizbollah slik det lå til grunn for våpenhvilen, og hjelper Libanons hær til igjen å få full kontroll over eget territorium.

Fredsprosessene i Midtøsten har vært i en svært positiv utvikling. Hvem skulle trodd det etter Khartoum-deklarasjonen? Nå ønsker vi en reelll videreføring av fred for alle i Midtøsten, kristne, jøder og muslimer. For at det kan skje må terrorbevegelsene avvæpnes. Det er det internasjonale samfunnets medansvar, men de lokale aktørenes hovedansvar.

Konservativt ber regjeringen kommunisere tre tydelige standpunkt i denne situasjonen:

  1. Stille ufravikelig krav om at gislene i Gaza skal settes fri umiddelbart.
  2. En organisasjon som har som målsetning å utslette en etnisk gruppe skal erklæres ulovlig i Norge.
  3. Ingen som støtter terrororganisasjonen Hamas skal få norsk statsborgerskap, og enhver som støtter Hamas skal nektes innreise og varig opphold i Norge.