Pressemelding Konservativt

Pressemelding Konservativt

Lørdag morgen ble Israel utsatt for en krigshandling, angrepet fra Gaza av Hamas med finansiell og instrumentiell støtte og ledelse av Iran. Grusomhetene vi har vært vitne til har kun sin parallell i tidligere folkemord slik vi har sett det utført av terrororganisasjoner som ISIS og Boko Haram.

Minst 100 sivilpersoner er kidnappet og brukes som sivile skjold i Gaza. Eldre, pensjonister, unge kvinner og menn, hele barnefamilier. Minst 260 unge døde i meningsløs drapsorgie på en konsert i det sørlige Israel. Voldtekter, likskjending og tortur deles på nettkontoer tilhørende terrororganisasjonen Hamas. Det ble sendt minst 3000 raketter som regnet over sivile i løpet av første døgnet.

Hamas legger selv ikke skjul på deres iranske bakmenn i regimet i Teheran. Ikke siden Holocaust har så mange jøder blitt drept på en dag. Konservativt ber den norske regjering arbeide for og kreve at alle kidnappede sivile løslates umiddelbart.

Konservativt ber om, krever og forventer, at den norske regjering avslutter all form for kommunikasjon med Hamas og utsendelse av bistandspenger. Charteret til Hamas er tydelig på at deres mål er folkemord, nå har de vist hele verden at de mener alvor.

Den Palestinske Selvstyremyndighet har erklært at de støtter Hamas og hyller disse krigsforbrytelsene og drømmen om genocide. Konservativt forventer og krever at all økonomisk støtte til, og alt samarbeid med, PA avsluttes umiddelbart, og at Norges representasjonskontor til den Palestinske Selvstyremyndighet stenges. Videre ber  Konservativt den norske regjering kreve at den Palestinske Selvstyremyndighet utvises fra FN, inntil de tydeliggjør at de er en fredspartner og ikke en representant for folkemord. 

Konservativt krever at FN nå implementerer forutsetningen for våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah i 2006, og avvæpner denne terrororganisasjonen som har ødelagt statsfunksjonene i Libanon og er kontrollert og finansiert av Iran.

Konservativt ber den norske regjering fremme et krav om eksklusjon av Irans FN medlemskap, frem til deres åpne politikk og målsetning om å fjerne Israel fra kartet er fjernet og tatt avstand fra. Irans målsetning om å utslette Israel er et brudd på FNs charter, et helt grunnleggende punkt som forutsetning for FNs legitimitet, og inntil Iran avslutter all finansiering av og forbindelse med sine proxy terrororganisasjoner, og kommer med en troverdig erklæring om endret intensjon, har de ingen lovlig rett til FN medlemskap.

Konservativt oppfordrer den norske regjering og verdenssamfunnet til å støtte Israel i denne krigen mot Hamas, inntil Hamas er nøytralisert slik verdenssamfunnet førte krig mot ISIS.

Konservativt takker Forente Arabiske Emirater for fordømmelsen av Hamas sine grusomheter og folkerettsstridige angrep på Israel.  Vi vil hegne om de konstruktive og håpefulle forhandlingene mellom Saudi Arabia og Israel, og stå sammen med den arabiske verden og det internasjonale samfunn i vår fordømmelse av Iran og deres terrororganisasjoner.  

Videre påhviler det nå FN og det internasjonale samfunn å være i forkant av de sivile lidelsene som vil komme på flere sider i denne krigen, og planlegge flyktningehåndtering med mottaksstruktur i nærliggende land og videre repatriering primært i nærliggended land for sivile utenfor Israel.

Erik Selle

Partileder

Konservativt

One Comment

Comments are closed.