På kort tid har vår økonomiske virkelighet blitt svært dramatisk

På kort tid har vår virkelighet blitt svært dramatisk, og vi lever i en farlig tid for Vesten og demokratiet

Skrevet av: Partileder Erik Selle 23.010.2023

Konsekvensene av energipolitikken og klimaalarmismen til partiene på Stortinget er i ferd med å gi sine alvorlige ringvirkninger i økonomien. Astronomiske feilinvesteringer i vindkraft til lands og til havs med katastrofale følger for miljøet, økonomien, energisikkerhet og priser, sammen med utenlandskabler som har gjort vår nasjonale kritiske infrastruktur til en europeisk markedsvare, undergraver norsk økonomi, arbeidsplasser og velferd.

Krig i Europa og krig i Midtøsten.

Grusomme bestialske massedrap på jøder, det verste vi har sett i ondskap i vår levetid og ikke siden Holocaust har så mange jøder blitt drept på en dag. Man skulle tro det «kristne» Vesten skulle kunne klare å stå entydig mot den ideologiske slektningen av nazismen som Hamas representerer, men sannheten er at i Vesten har demonstrasjonene for «Palestina» etter massedrapene vært større og mer omfattende enn støtten til Israels krig mot ondskapen.

I Norges hovedstad var det lørdag 14. oktober

En stor demonstrasjon utenfor UD som demoniserte Israel, mens det søndag 15. oktober var en demonstrasjon til støtte for Israel som var langt mindre og endog møtt av aggressive motdemonstranter.

I Oslo kjører biler med muslimske innvandrere rundt med store PLO-flagg/Palestina-flagg, og det endog etter en massakre hvor Hamas selv etterlot seg IS- flagg.

Torsdag 19. oktober holdt jeg et foredrag om hva som har skjedd i Israel i regi av Document.no, og dette ble avholdt på hemmelig adresse i Oslo av sikkerhetsgrunner.

På Stortinget og i regjering avsløres det stadig nye inhabilitetssaker.

Hvor venner utnevnes i toppstillinger og gode lønninger. Istedenfor konsekvenser utnevnes enkelte til nye toppstillinger, i håp og visshet om at makten er i grunnen trygg. Det er lenge til neste valg.

Regjering og Storting fortsetter å ignorere Høyesteretts dom i Fosen saken, og dommene mot norsk barnevern som kommer på løpende bånd i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, er en ikke-sak i norsk politikk.

Voldsproblemene i norsk skole, og kriminalitetsstatistikken i Oslo, feies under teppet. Imens er man opptatt av å angripe privatskolene og innføre en lov om forbud mot «konverteringsterapi» som har et formål: å kriminalisere kristen etikk.

Regjeringen jobber med å få utvidete fullmakter til å innføre unntakstilstander i landet gjennom smittevernloven, og samtidig avstå suverenitet til WHO for global «pandemibekjempelse».

Det liberale demokrati er under angrep fra våre egne politikere

Et samtykkende medieetablissement, alt i «det godes» tjeneste.

Å bevare demokrati, folkestyre, sunn økonomi og frihet, er et Konservativt oppdrag. Det oppdraget er vårt.

Valget ligger bak oss. Konservativt fikk 14 folkevalgte fordelt over hele landet. Vi fikk fornyet tillit i flere kommuner, og doblet antallet i 2 kommuner hvor folket ser den gode jobben våre folkevalgte har gjort. 1 mandat ble tatt fra oss, i Balsfjord, og departementet har nektet omvalg selv om det er helt klart at vi ville tatt et mandat fra Arbeiderpartiet hvis våre valgsedler ikke hadde manglet i valglokalet store deler av søndag 10.september.

Mine leserinnlegg i hovedstrøms avisene blir ikke tatt inn. Aftenposten gidder ikke en gang kvittere på mottak av leserinnlegg, og partiet opplevde at selv sentrale kristne ledere ikke ønsket Konservativt sin klare røst i valgdebatter. På tross av alt dette, gjorde vi vårt beste lokalvalg noensinne, og til og med partier som har bevilget penger til Rosa Kompetanse, har etter valget uttalt at de vil stanse finansiering av dette. Hvorfor frykter de Konservativt, når de samtidig tar etter Konservativt? Svaret er enkelt: makt. Ingen gir fra seg makt frivillig, og man bruker alle triks i og utenfor boken for å holde utfordrere unna. Men vi vet at i folkedypet og på grasrota er stemningen en annen enn i de etablerte maktsirkler. EU saken er et klart eksempel. Det norske folk har sagt to ganger NEI til EU, likevel dominerer JA siden på Stortinget, og undergraver folkets NEI på daglig basis.

Globaliseringen må stanses. Det er et Konservativt oppdrag. Det oppdraget er vårt.