Hvordan stanse radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager

Hvordan stanse radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager

Stadig flere reagerer nå på radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager. Foreldre reagerer på at det skapes usikkerhet om barnas kjønn. Barn får opplæring om at de nå kan velge hvilket kjønn de ønsker å identifisere seg med. Foreningen FRI, eller foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold, står bak undervisningskonseptet «rosa kompetanse», og blir i dag finansiert av Helsedirektoratet, Barne–, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. I tillegg gis det økonomisk støtte fra kommunestyrer over hele landet. Foreningen FRI definerer seg selv som en forening for kjønns og seksualitetsmangfold. Hvor mange kjønn FRI ønsker inn i barnehager og skoler, og hvor mangfoldig seksualiteten skal være, vet vi foreløpig ikke. Det eneste vi vet er at det skal være et mangfold både av kjønn og seksualitet.

Den sittende regjeringen har det travelt med å få innført et tredje kjønn i Norge. Vi skal ikke lenger være mann og kvinne, eller gutt og jente. Vi skal også kunne være hen, og vi skal kunne velge selv. Vi må likevel vokte oss vel for å si noe som kan utfordre noens andres identitet. Hvis en gutt sier han er en jente, kan det være en kriminell handling å mene noe annet. Og hvis noen skulle finne på å be for noen som ønsker forbønn slik at seksuelle følelser skulle endres, kan det være en kriminell handling. Den forrige regjeringen la fram grunnlaget for en lov mot «konverteringsterapi». Dette er kriminalisering av forbønn for homofile som ønsker å skifte legning. Dag Inge Ulstein (KrF) uttalte på regjeringens Pride pressekonferanse 24.juli 2021 at: «KrF meine at det er viktig å få på plass det forbudet mot konverteringsterapi».

Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk startet året med å være forbilledlig tydelig i sin lederartikkel 27. januar ovenfor frikirke Norge, og fortjener en oppriktig takk fra menighetsledere over hele landet. Men det er oppsiktsvekkende hvor lite kristne ledere har fått med seg i samfunnsutviklingen, og hvor lite en forstår av årsakssammenhenger. Etter mer enn to tiår som politisk aktiv har jeg fulgt nøye med på kristne lederes politiske engasjement. Mange kristne ledere identifiserer seg med en konservativ tenkning om ekteskap og familie fra talerstolen i ulike kirker. Men hva hjelper det å identifisere seg med en tro i menigheten når en støtter noe annet ved valgurnene?

Kristne ledere som, ved forrige stortingsvalg, oppfordret til å stemme Kristelig Folkeparti har et ansvar for at radikal kjønnsteori har fått plass i norske skoler og barnehager. De kan unnskylde seg med at de ikke har kunnskap om hvordan politiske prosesser fungerer. Det kan selvfølgelig også være at de mener det er andre politiske saker som er viktigere. Uansett er det historisk dokumentert at Kristelig Folkeparti er et parti som fremmer Foreningen Fri sine interesser. Det er lenge siden «Rosa kompetanse» ble tatt inn i Statsbudsjettet etter krav fra Kristelig Folkeparti i 2014. Siden den gang har partiet fremmet det som fast post i sitt forslag til statsbudsjett.

Hvis en har tro på demokratiet så må man jo vurdere konsekvensene av det en stemmer på. Det oppleves paradoksalt at kristne ledere, etter å ha stemt frem radikal kjønnsideologi, hevder at ideologien er i strid med det en tror på. Det er legitimt å si at andre ting er viktigere, men det er ikke lenger legitimt å si at man ikke visste, og ikke forstod. Flere kristne ledere har markert blind lojalitet til KrF. De heier ikke på politikere som går i Pride-tog, men de stemmer på dem. De støtter ikke at politikere forbyr forbønn for homofile som søker hjelp, men de stemmer på dem. Den totalitære holdningen vi nå ser i samfunnet er ikke vokst frem i mangel på kristne ledere som holder seg til det klassiske ekteskapssynet. Den har vokst frem i et samfunn hvor kristne ledere ikke synes det har vært viktig nok.

I Bergen har et enstemmig bystyre stemt frem regnbuebyen Bergen med full implementering av radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager. Etter voteringen i bystyret er oppslaget i den kristne dagspressen at evangeliesenteret får litt ekstra penger.

Jeg tror det finnes et oppriktig ønske blant kristne om å behandle alle mennesker fint. Og det er ingen tvil om at noen kristne har behandlet homofile dårlig. Det må den enkelte stå til ansvar for men det å drive politisk avlatshandel for å rette opp andres fordommer blir feil. Jeg har ikke problem med å se at noen kristne kan ha vært kjærlighetsløse eller dømmende. Men til det trengs det omvendelse, ikke villfarelse.

Hvis man mener alvor med å stanse radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager så må en gjøre dette gjennom politiske valg. I dag finnes kun ett politisk parti som vil fjerne offentlig finansiering av radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager, og det er Konservativt. Det er du, som velger som avgjør.

 

Tomas Moltu

Nestleder, Konservativt