Offentlig flagging med det palestinske flagget?

SV har fremmet en interpellasjon til bystyret i Kristiansand om flagging med det palestinske flagget den 15. mai i forbindelse med «Al-Nakba» for 75 år siden.Vi i Konservativt setter pris på engasjement i alle politiske saker, dog bør det være samsvar med hva ønsket er og hva som faktisk har...