Høring om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap 6A

Høring om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap 6A Økt innflytelse for lokale folkevalgte Statstilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova kap 6A Høringssvar Konservativt  Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 4.juli 2003 nr. 84 om private skoler med rett til statstilskudd (privatskoleloven)...