Tid for endring

Demokratiet er avhengig av at velgere flytter på stemmene sine Dersom ingen legger nye stemmesedler i urnene, er demokratiet dødt og maktesløst. Hele kjernen i et demokrati er at representanter og partier skal måles på deres vilje, og evne, til å skape den forandring som velgeren ønsker og tror på....