En reell utskiftning på Stortinget er fullt mulig

Ingen er garantert plass på Stortinget. Man blir enten valgt eller ikke valgt, og det er helt opp til innbyggerne. I nasjonale nyheter kan vi iblant lese om stortingspolitikere som «trekker seg» eller «gir seg». Nå nylig gjeldt det en stortingsrepresentant fra Rogaland som sier at han «gir seg på Stortinget...

På kort tid har vår økonomiske virkelighet blitt svært dramatisk

På kort tid har vår virkelighet blitt svært dramatisk, og vi lever i en farlig tid for Vesten og demokratiet Skrevet av: Partileder Erik Selle 23.010.2023 Konsekvensene av energipolitikken og klimaalarmismen til partiene på Stortinget er i ferd med å gi sine alvorlige ringvirkninger i økonomien. Astronomiske feilinvesteringer i vindkraft...

Tid for endring

Demokratiet er avhengig av at velgere flytter på stemmene sine Dersom ingen legger nye stemmesedler i urnene, er demokratiet dødt og maktesløst. Hele kjernen i et demokrati er at representanter og partier skal måles på deres vilje, og evne, til å skape den forandring som velgeren ønsker og tror på....