KUL vil fremme et bredere helsetilbud innen psykiatri

KUL vil fremme et bredere helsetilbud innen psykiatri Konservativt ungdomslag (KUL) mener helsetilbudet er for ensidig når det kommer til hjelp og tjenestetilbud. Det er for mye vektlegging på medisinering. Det bør gjøres flere tiltak slik som praktisk arbeid. Velferdspengene burde følge brukeren, mer alternativt helsetilbud og det burde satses...

Landsmøte 2023 – psykisk helse

 Psykisk helse Vedtak: Hvordan skal Norge styrke rettighetene til personer med psykiske helseproblemer, og hvilke konkrete tiltak vil vi iverksette for å bedre tilbudet og oppfølgingen av disse personene? Norge har en økende utfordring med psykiske helseproblemer blant befolkningen og da spesielt blant ungdom. Dette krever økt innsats og oppmerksomhet...

Vi trenger mer fokus på psykisk helse

Daniel Kadrpour: Jeg ønsker at den psykiske helsetjenesten skal gi et bredt og helhetlig tilbud.Psykisk helse bør stå høyt om ikke øverst på prioriteringslisten til alle politiske partier i 2023.Det er ønskelig med et mangfold av behandlingstilbud både på offentlig og private. Behandlingstilbud som på en særskilt måte fokuserer på...