Offentlig flagging med det palestinske flagget?

SV har fremmet en interpellasjon til bystyret i Kristiansand om flagging med det palestinske flagget den 15. mai i forbindelse med «Al-Nakba» for 75 år siden.Vi i Konservativt setter pris på engasjement i alle politiske saker, dog bør det være samsvar med hva ønsket er og hva som faktisk har...

Statens lange fingre i din lommebok og inn i næringslivet

Nå er den rød-grønne regjeringens rene statsbudsjett lagt frem. Forhandlinger med SV gjenstår før stortinget vedtar budsjettet. For de av dere som trodde at lommeboken din skulle få bedre dager, tenk om igjen. Selv om budsjettforslaget kutter skattene på inntekter under 750 000 de gir «gratis» barnehageplass for barn nummer...