Kampen mot avgifts Norge – Davids kamp mot Goliat.

Kampen mot avgifts Norge – Davids kamp mot Goliat. I Norge har vi utrulig mange avgifter.  Skal nevne noen av avgiftene som er vedtatt av stortinget: Alkoholavgifter                                                                    Omregistreringsavgift Avgift alkoholfrie drikkevarer                                  Trafikkforsikringsavgift Bilavgifter                                                                                 Drivstoffavgifter Engangsavgifter                              ...