Høringsuttalelse vedrørende konverteringsterapi og ny §270 i straffeloven

Regjeringen Støre, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ønsker å innføre forbud "mot å utføre og markedsføre konverteringsterapi" - konverteringsterapi skal forbys.Minstekravet for et lovforslag bør være at alle vet nøyaktig hva formålet er.Det er ikke realiteten her. I høringsdokumentet skriver departementet: "Det finnes lite forskningsbasert kunnnskap om omfanget av konverteringsterapi i...