Norsk kraft på norske hender

Norsk kraft på norske hender Hvorfor er det slik at innbyggerne ikke lengre har en forutsigbar lav pris på elektrisitet? Mens kraftkommuner får store inntekter av høye priser, så er det innbyggere, industri og næringsliv som taper på dagens feilslåtte kraftpolitikk. Vi får til stadighet høre av regjeringen og enkelte...

Landsmøte 2023 – Energipolitikk og kjernekraft

Energipolitikk og kjernekraft Vedtak energipolitikk: Konservativt vil: Fastsette fastpris på strøm Utrede kjernekraft Sikre at Norge igjen tar kontroll over strømforsyning produsert i Norge Stanse alle vindkraftprosjekter Stanse elektrifisering av sokkelen Stoppe Langskipet Effektivisere og oppgradere vannkraftverk i Norge for å øke produksjonen av energi