Norsk kraft på norske hender

Norsk kraft på norske hender Hvorfor er det slik at innbyggerne ikke lengre har en forutsigbar lav pris på elektrisitet? Mens kraftkommuner får store inntekter av høye priser, så er det innbyggere, industri og næringsliv som taper på dagens feilslåtte kraftpolitikk. Vi får til stadighet høre av regjeringen og enkelte...

Feilslått klima og energipolitikk fra regjeringen

Elektrifisering av norske olje og gass installasjoner er feilslått klima og energipolitikk Elektrifisering av sokkelen innebærer å erstatte gassturbiner som forsyner oljeplattformene og gassanlegget på Melkøya med strøm, med kraft fra land. Kraftbehovet som går med, er beregnet til ca. 15 TWh. Dette utgjør ca. 10 prosent av vår samlede...

Dagens såkalte energipakke er kraftløs

Regjeringen strømpakke til næringslivet er kun 7,5% av statens ekstrainntekter PDK ser det som smålig og frekt at bedrifter i en økonomisk vanskelig situasjon i dagens kraftmarked. Må investere i energieffektiviseringsaktiviteter for å kvalifiseres om søker til hva vi oppfatter som småpenger fra den norske stat. Regjeringens «Strømpakke» vil gi...