Bli medlem av Konservativt i dag!

KJÆRE LESER!

Norge har tatt en dramatisk kuvending i utenrikspolitikken. Selv venstresiden erkjenner at regjeringen har foretatt et dramatisk linjeskift i vårt forhold til Israel.

Oslo-avtalen var i seg selv en illusjon.

Ideen om land for fred, og at PLO eller Hamas faktisk ønsker en to-statsløsning med to demokratiske stater side om side, ble grundig avslørt som en villfarelse i 2000 på Camp David og i 2008 med statsminister Ehud Olmert. Med 8 års mellomrom, helt i moderne tid, tilbød to ulike israelske statsministre sin mot- part det område Norge onsdag 22. mai 2024 «anerkjente». Begge gangene ble tilbudet avvist av palestina-araberne. En slik løsning innebærer nemlig at de må anerkjenne den jø- diske statens eksistens og berettigelse. Det ønsker de ikke.

Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide har nå definitivt underminert enhver norsk rolle i Midtøsten, og har skutt i filler Oslo-avtalen. Det bærende prinsippet var at partene selv skulle komme frem til en løsning, men nå har den norske regjering belønnet folkemordsangrepet på jøder i Israel med å gi dem en «stat» med «Auschwitz-grenser». En løsning som med nødvendighet vil medføre mer terror og flere 7. oktober, en beslutning ingen israelsk statsminister kan godta eller la seg affisere av på vegne av landet og borgerne.

Barth Eides ide om at våpenhvilelinjene fra 6-dagers krigen utgjør en form for anerkjent internasjonal grense er en parodi på seriøs utenrikspolitikk. Det han oppnådde er at islamistene og ekstremistene har fått ny energi og tro på at de skal nå sine mål ved hjelp av vold og terror. Hamas var først ute med å gratulere den norske regjering. En skammens dag for Norge. I hvilket verdensbilde fant et radikalisert Arbeiderparti ut at det er lurt å belønne folkemordsutøvere med en stat?

Det norske arbeiderparti har fullført snuoperasjonen som begynte under Gro Harlem Brundtland.

Hennes disippel Jonas Gahr Støre er ansvarlig. Det ville nok aldri de gamle Ap legendene Trygve Bratteli og Haakon Lie ha trodd var mulig. Generasjonen av arbeiderpartiledere som satt i tyske konsentrasjonsleirer sammen med jødene, kunne aldri ha sett for seg at deres parti skulle komme på lag med fremtidens jødeutryddere.

Tragedien er fullkommen ved tause Senterpartiets samtykke og Høyres stille bifall. Norsk politikk er i moralsk fritt fall.

Den internasjonale straffedomstolens ønske om arrestordre ved deres aktor Khan, med pakistansk bakgrunn fra England, var et grovt brudd med prosedyre og et aktivistisk pr- stunt, som fra nå av har diskvalifisert ICC fra enhver troverdighet. Konservativt vil stanse enhver finansiering av denne kenguru-domstolen og vil trekke tilbake norsk signatur på domstolens legitimitet. Vi kan ikke lefle med disse antisemittiske kreftene.

En stemme til Konservativt i 2025, er en stemme til å erklære Regjeringen Støres anerkjennelse av «Palestina» ugyldig.

Rosa «kompetanse» skal ut av skoler og barnehager.

Det er nå kjent at selv politiet har brukt ressurser på å gå gjennom Rosa «kompetanse». Konservativt har fremholdt siden begynnelsen at den kjønnsekstremistiske organisasjonen FRI som står bak Rosa «kompetanse» og Pride, skal ut av utdanningssystemet. Det har gått for langt. Selv fagmiljøene som på Rikshospitalet er bekymret over den store andelen unge mennesker som vil «skifte kjønn», og folk har fått nok av å få tvunget Pride inn på alle arenaer og oppleve barna eksponert for en radikal ideologi foreldrene selv ikke har valgt. Nå slår selv KrF og enkelte i FrP retrett. Det hadde vært å håpe at det tidligere konservative flaggskipet Høyre også ville våkne. Så synes ikke å være tilfelle, og da er Konservativt det nye konservative flaggskipet. Det er riktignok ingen skam å snu, men for KrF er det mer snakk om en omvendelse. Og enda får ikke Konservativt noe støtte i våre kommunestyrer fra hverken KrF eller FrP i våre krav om at kommunen som skoleeier fjerner Rosa «kompetanse».

Regjeringens illegitime skattenivå fortsetter.

Exit-skatt er nå det nye. Folk skal ikke selv lenger kunne få flytte fra landet uten å flås. Dette er surrealistisk. Med gårdeier Vedum som finansminister har formueskatten blitt skjerpet, med unntak av landbrukseiendommer, og innleie/midlertidig ansettelser har blitt forbudt/vanskeliggjort for alle unntatt bøndene. Trodde han Animal Farm av George Orwell var en manual og ikke en mørk fremtidsvisjon?

Oslo og Akershus skjerper bompengene med 93 milliarder kroner. Politikerne har mistet bakkekontakten.

Drevet av «det grønne skiftet» og globaliseringsideologien, skal folket i kne. Valgfrihet og bevegelsesfrihet skal knekkes. Man må være blind for ikke å se sammenhengen i det som skjer. Energiprisene forblir høye, kronekursen er kjørt i senk, skattenivået er skrudd opp, nye ruinerende boligkrav er satt i EU, mens eliten er høy på statsinntektene fra olje og gass. Avgifter innføres over en lav sko, og folkets bæreevne er ikke lenger i fokus. Forsvaret ligger med knekt rygg.

Politiets evne til å trygge befolkningen i møte med et økende kriminalitetsbilde er langt under pari.

Politireformen var en skandale. Nærpolitireformen fjernet politi fra din nærhet.

Det multikulturelle eksperiment fortsetter.

Vold i skolene eskalerer og kvaliteten på norske universiteter er synkende. Oppgavene står i kø, men de som skapte problemene er ikke i stand til å løse dem. Da må politikken grunnleggende sett legges om. Merkesteinene må flyttes tilbake.

Norge skal fortsatt bygge på kristne verdier. Norge skal være et selvstendig og uavhendelig rike. Individets trygghet, familiens betydning og nasjonens selvstendighet må være grunnsteinene i den politiske filosofi for landet. Konservativ politikk fungerer. Norge kan reddes, men da må politikken endres.

Det er tid for skifte.

Valgkampen har begynt.
Er du ikke medlem i Konservativt enda, meld deg inn og bli en del av løsningen på landets utfordringer. Er du medlem, gi gjerne en sommergave til partiet og verv et medlem. Sammen er vi sterke.

God sommer

Erik Selle

partileder