SØRGER FOR NYE ARBEIDSPLASSER OG ØKT SKATTEINNTEKT

Konservativt sørger for nye arbeisplasser og økte skatteinntekter til Lindesnes Kommune MED KLØKT, MOT OG HANDLEKRAFT HAR ODDBJØRN HÅLAND, INNVALGT FOR KONSERVATIVT I LINDESNES I AGDER, SØRGET FOR MANGE NYE ARBEIDSPLASSER OG ØKT SKATTEINNTEKT FOR KOMMUNEN. «DET STÅR DET RESPEKT AV», SKRIVER ELI ANNE SJØLINGSTAD I SIN REDEGJØRELSE OM SAKEN....

Bli medlem av Konservativt i dag!

KJÆRE LESER! Norge har tatt en dramatisk kuvending i utenrikspolitikken. Selv venstresiden erkjenner at regjeringen har foretatt et dramatisk linjeskift i vårt forhold til Israel. Oslo-avtalen var i seg selv en illusjon. Ideen om land for fred, og at PLO eller Hamas faktisk ønsker en to-statsløsning med to demokratiske stater...