Kristensionist eller erstatningsteolog?

En interessant debatt har oppstått mellom Preses i den norske kirke Biskop Olav Fykse Tveit og Biskop Emeritus Ole Christian Kvarme, med utgangspunkt i kristensionismen til den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) som Biskop Tveit ikke vil vedkjenne seg. Preses i den norske kirke ønsker ikke å delta i en...