Svar til Rødts anmodning i Alta kommunestyre

kommunestyret angående interpellasjon i fra Rødt om konflikten i Midtøsten Kommunestyrerepresentant Svein Svendsen Konservativt Alta: Ser jeg er omtalt i både Kronstadposten og Mediehuset Altaposten. Begge mediene gir ikke en helt korrekt beskrivelse av hva jeg sa fra talerstolen i kommunestyret angående interpellasjon i fra Rødt om konflikten i Midtøsten. Legger...

Vil at staten skal kunne rekvirere private boliger

Vil at staten skal kunne rekvirere private boliger Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til midlertidig endring i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.). Departementet foreslår en midlertidig beredskapsbestemmelse i utl. § 95 a, som innebærer at statsforvalteren...