Resolusjon Konservativt landsstyremøte 4.nov 2023

Resolusjon Konservativt landsstyremøte 4.nov 2023Konservativt vedtok på landsstyremøte 4.nov følgende resolusjon vedrørende norsk energipolitikk, pris og forsyningssikkerhet, et vedtak om kjernekraft som en del av norsk energimix og energibalanse:Konservativt ønsker:At det legges til rette for å kunne bygge små modulære kjernekraftverk (SMRer) i Norge basert på eksisterende kjernekraftteknologi og at...