Landsmøte 2023 – psykisk helse

 Psykisk helse Vedtak: Hvordan skal Norge styrke rettighetene til personer med psykiske helseproblemer, og hvilke konkrete tiltak vil vi iverksette for å bedre tilbudet og oppfølgingen av disse personene? Norge har en økende utfordring med psykiske helseproblemer blant befolkningen og da spesielt blant ungdom. Dette krever økt innsats og oppmerksomhet...

Landsmøte 2023 – Næringsliv og internasjonale avtaler

Skatt og næringsliv Konservativt vil: Fjerne formuesskatten Fjerne grunnrentebeskatningen Redusere arbeidsgiveravgiften Si nei til skatt på fordel av egen bolig EU og internasjonale relasjoner Vedtak: Konservativt vil at Grunnlovens paragraf 1 skal tolkes innskrenkende ved at vi fører en selvstendig utenrikspolitikk og dermed er «ett fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig...

Landsmøte 2023 – radikal kjønnsideologi

Radikal kjønnsideologi/ PrideEnstemmig vedtatt angående radikal kjønnsideologi:FRI, PRIDE OG RADIKAL KJØNNSIDEOLOGI – OPPSIGELSEKonservativt mener at ingen skal kunne miste jobben på grunn av uenighet i standpunktene til FRI, Pride eller radikal kjønnsteori. .OPPLÆRING OG OVERBEVISNINGKonservativt krever at undervisning i norsk skole knyttet til kjønn, seksuell orientering og samliv skal være i...

Landsmøte 2023 – Energipolitikk og kjernekraft

Energipolitikk og kjernekraft Vedtak energipolitikk: Konservativt vil: Fastsette fastpris på strøm Utrede kjernekraft Sikre at Norge igjen tar kontroll over strømforsyning produsert i Norge Stanse alle vindkraftprosjekter Stanse elektrifisering av sokkelen Stoppe Langskipet Effektivisere og oppgradere vannkraftverk i Norge for å øke produksjonen av energi