Hvordan stanse radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager

Hvordan stanse radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager Stadig flere reagerer nå på radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager. Foreldre reagerer på at det skapes usikkerhet om barnas kjønn. Barn får opplæring om at de nå kan velge hvilket kjønn de ønsker å identifisere seg med. Foreningen FRI, eller foreningen...