Konservativt er foreldrenes og barnas stemme

Fredag 17. februar la regjeringen ut en handlingsplan for "kjønns- og seksualitetsmangfold" (2023-2026). Dette kommer to dager etter at jeg i kommunestyret i Rælingen, ut fra det kristne livssyn, argumenterte imot flaging av såkalt "pride"-flagg i Rælingen. Se innlegget på Facebook-siden til Konservativt Rælingen. Jesus sier, "Søk først Guds rike...

Staten håver inn penger – ny skatt på fisk

Konservativt mener at skattlegging skal gjøres på grunnlag av inntekt, utbytte, gevinst eller forbruk.  Skatteprinsippet som regjeringen legger opp til er i praksis å skattlegge den lufta vi puster. Alle burde forstår at en slik skattlegging er ideologisk fundamentert, ikke praktisk økonomisk. Grunnrenteskatten faller i fisk Som om ikke norsk matproduksjon hadde...

Høringsuttalelse vedrørende konverteringsterapi og ny §270 i straffeloven

Regjeringen Støre, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ønsker å innføre forbud "mot å utføre og markedsføre konverteringsterapi" - konverteringsterapi skal forbys.Minstekravet for et lovforslag bør være at alle vet nøyaktig hva formålet er.Det er ikke realiteten her. I høringsdokumentet skriver departementet: "Det finnes lite forskningsbasert kunnnskap om omfanget av konverteringsterapi i...